Главная | Регистрация | Вход | RSSВівторок, 25.06.2019, 11:13КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

КАПИТОЛІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ

ОСКІЛЬСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

ІЗЮМСЬКОГО РАЙОНУ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Меню сайта
Наш опрос
Оцените мой сайт
Всього відповідей: 53
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Методична робота

    Тема МО вихователів на 2017/2018 навчальний рік:
Впровадження особистісно-орієнтовної технології шляхом диференціації навчально-виховного процесу та формування життєвої компетентності дошкільника через використання сучасних інноваційних підходів в умовах реалізації Базового компоненту дошкільної освіти ”.

Методична робота з кадрами

Напрями діяльності:

 • створення атмосфери творчості, психологічної перебудови стосунків у педагогічному колективі;
 • ознайомлення з інноваційними освітніми технологіями та впровадження їх;
 • підвищення професійної компетентності вихователів;
 • вивчення особистісних особливостей педагогів для кращої організації їх роботи.
 •  
 • Методична робота в ДП - це цілісна, заснована на досягненнях науки й педагогічного досвіду, на конкретному аналізі навчально-виховного процесу система взаємозалежних дій і заходів, спрямованих на всебічне підвищення кваліфікації й професійної майстерності кожного вихователя (включаючи заходи щодо керування професійною самоосвітою, самовихованням, самовдосконаленням педагогів), на розвиток і підвищення творчого потенціалу педагогічного колективу ДНЗ в цілому, а в остаточному результаті на вдосконалювання навчально-виховного процесу, досягнень оптимального рівня виховання й розвитку конкретних дітей.

  Методичний кабінет дошкільного підрозділу – є центром методичної допомоги практичним працівникам та поширення науково-психолого-педагогічних знань серед батьків щодо розвитку, виховання і навчання дітей дошкільного віку .
   
   
  Мета методичної роботи:
  Удосконалення системи безперервної освіти педагогічних кадрів, вивчення та розвиток педагогічної компетентності кожного педагога; стимулювання творчого потенціалу водночас із формуванням навичок самостійного аналізу власної педагогічної діяльності, організація моніторингу якості освіти відповідно до Державних стандартів, запровадження компетентнісно-орієнтованого підходу до навчально-виховного процесу.
   
  Виходячи з цілей методичної роботи і вимог до особистості та діяльності педагога намагаємось забезпечувати роботу за такими формами методичної роботи:
  - Підвищення рівня фахової майстерності педагогів
  - Курсова перепідготовка
  - Атестація педагогів
  - Наставництво
  - Педради
  - Семінари
  - Консультації
  - Колективні перегляди
  - Робота творчої групи та робота в парах.
   
  Принципи методичної роботи:
  - Педагогічна співпраця з вихователем
  - Робота в режимі довіри, доброзичливості
  - Творча атмосфера, стимулювання творчої активності
  - Принцип допоміжно – регульованого контролю
  - Надання вихователеві права вибору
  - Системність методичних заходів
  - Принцип “Я – повідомлень” у спілкуванні
  - Щоденна допомога
  - Випереджальний характер методичної роботи.
   
   
  Система документального забезпечення діяльності методичної служби дошкільного навчального закладу.
   
  Ділову документацію вихователь-методист оформлює і веде згідно з Інструкцією «Про ділову документацію в дошкільних навчальних закладах» від 30.01.1998 № 32. Згідно з цією Інструкцією документація вихователя-методиста, заступника керівника дошкільного закладу з навчально-виховної роботи ведеться під номерами 2.2.
   
  2.2.1. План роботи.
   
  Основним документом в організації роботи дошкільного навчального закладу є річний план, який складається на навчальний рік та оздоровчий період, схвалюється педагогічною радою, затверджується керівником дошкільного навчального закладу і погоджується з відповідним органом управління освітою. План роботи на оздоровчий період додатково погоджується з територіальною санітарно-епідеміологічною службою.
   
  У річному плані передбачаються такі розділи:
  - аналіз роботи за минулий рік;
  - завдання на навчальний рік та оздоровчий період;
  - методична робота з кадрами;
  - вивчення стану життєдіяльності дітей;
  - організаційно-педагогічна робота;
  - робота методичного кабінету;
  - адміністративно-господарська діяльність.
   
  Аналіз роботи закладу за минулий рік. Висвітлюються результати діяльності всіх підрозділів закладу, робляться конкретні висновки щодо здобутків, труднощів, недоліків та причин їх виникнення.

  Завдання на новий навчальний рік. Визначаються на основі аналізу роботи закладу за минулий рік з урахуванням виявлених проблем та потреб дошкільного навчального закладу. Кількість ключових завдань, над якими працює колектив, визначається закладом і залежить від кількості груп, режиму роботи тощо. Їх кількість може бути три-чотири на рік (одне-два з них, передбачені попереднім річним планом, конкретизуються, розширюються, інші два – є новими).
  У разі поглибленого та різнобічного вивчення педагогічним колективом одного чи двох конкретних питань протягом року, кількість завдань може бути меншою. Наприклад: з формування комунікативно-мовленнєвої компетенції дітей на педагогічних радах можуть розглядатися такі питання: 1) шляхи створення мовленнєвого розвивального середовища у дошкільному навчальному закладі та сім’ї; 2) особливості комунікативно-мовленнєвої активності дітей (в умовах вільного спілкування з ровесниками, з дорослими, під час ігрової діяльності в умовах сім’ї тощо); 3) ефективність застосування педагогічних технологій мовленнєвого розвитку дітей; 4) особливості педагогічного впливу та його результативність щодо дітей з вадами мовлення (віковими, фізіологічними, патологічними, в результаті педагогічної занедбаності) тощо.
  Для дошкільних навчальних закладів із сезонним перебуванням дітей, одно-двогрупових, з групами короткотривалого перебування кількість завдань також може бути меншою - одне чи два завдання.
  Усі заплановані заходи річного плану роботи підпорядковуються визначеним завданням.
   
  Методична робота з кадрами. Плануючи роботу з кадрами, слід ураховувати їхню підготовленість (молоді спеціалісти, зі стажем педагогічної роботи, не з фаховою освітою тощо). Цю роботу планують за такими напрямами:
  - підвищення педагогічної майстерності (передбачаються, як правило, традиційні форми роботи, що спрямовані на інформаційну обізнаність, навчання, здатність варіативно і ефективно застосовувати на практиці методи і прийоми: семінари, семінари-практикуми, засідання круглих столів, консультації, відкриті покази різних видів роботи тощо);
  - удосконалення професійної творчості (нетрадиційні форми роботи: майстер-класи, клуби, творчі лабораторії тощо);
  - самоосвіта (обмін досвідом, взаємовідвідування, обговорення новинок педагогічної літератури тощо).

  У цьому розділі також визначаються теми засідань педагогічних рад (як правило, 3-4 рази на рік), планується курсова перепідготовка та атестація педагогічних працівників.
  Види роботи з кадрами, їх кількість визначаються дошкільним навчальним закладом за потребою.

  Вивчення стану організації життєдіяльності дітей. Визначаються основні напрямки вивчення роботи, їхній зміст, вказуються терміни, форми підведення підсумків, відповідальні тощо.
   
  Вивчення стану організації життєдіяльності дітей може бути комплексним, тематичним, вибірковим.
   
  Комплексне вивчення - це вивчення стану життєдіяльності дітей в окремій групі чи декількох групах за всіма сферами та лініями розвитку. Це дає змогу всебічно і глибоко проаналізувати стан роботи, зробити об'єктивні висновки. Комплексне вивчення планується за потребою, але не більше одного разу на рік.
  Тематичне вивчення - це вивчення окремих питань у групах чи в дошкільному навчальному закладі в цілому відповідно до поставлених завдань. Наприклад: "Організація роботи з мовленнєвого розвитку дітей раннього віку", "Художньо-естетичний розвиток дітей молодшого віку" тощо. Це найбільш поширена форма, яка дає змогу визначити результативність діяльності педагогів з певної лінії розвитку чи сфери життєдіяльності, глибше проаналізувати зміст, методи і прийоми роботи з дітьми тощо.

  Вибіркове вивчення має на меті перевірку виконання попередніх пропозицій, окремих рішень тощо.
   
  Для дошкільних навчальних закладів із сезонним перебуванням дітей, одно-двогрупових, з групами короткотривалого перебування вивчення стану організації життєдіяльності дітей планується відповідно до кількості поставлених завдань.
   
  Організаційно-педагогічна робота. Передбачаються заходи взаємодії дошкільного навчального закладу із загальноосвітніми навчальними закладами, з іншими установами, організаціями тощо. Форми їх взаємодії можуть бути різними: спільне проведення педагогічних рад, консультацій, батьківських зборів, колективних переглядів роботи з дітьми, спільних свят і розваг, екскурсій, обмін досвідом тощо.
  До цього ж розділу включається робота з батьками: вивчення досвіду родинного виховання, організація гуртків для батьків та разом з батьками, педагогічні бесіди, консультації, школи молодих батьків тощо. Доцільно передбачити ознайомлення їх з вимогами Базової програми розвитку дитини дошкільного віку, надати рекомендації щодо її використання в умовах сім’ї.
   
  Загальні батьківські збори плануються, у разі потреби, один-два рази на рік. Дієвішою формою є групові збори, які проводяться два-три рази на рік.
   
   
  Робота методичного кабінету. Спрямовується на створення науково-методичного осередку для педагогів і батьків. Здійснюється вивчення, узагальнення і поширення педагогічного досвіду працівників свого та інших закладів, вітчизняного і зарубіжного педагогічного досвіду; розроблення методичних рекомендацій, зразків планування, узагальнення матеріалів з питань вивчення роботи педагогів; забезпечення та поповнення кабінету різними матеріалами (наочно-дидактичними посібниками, науковою, навчально-методичною, енциклопедичною літературою, іграшками, атрибутами, аудіовізуальними засобами тощо), при необхідності - оформлення стендів, виставок та ін.

  Адміністративно-господарська діяльність. Плануються заходи спрямовані на створення розвивального життєвого простору дитини: оснащення прогулянкових, фізкультурних майданчиків, фізкультурних та музичних залів, медичних, лікувально-профілактичних кабінетів, кімнат для роботи гуртків, благоустрій та озеленення територій, ремонт приміщень, придбання і ремонт меблів тощо.

21 березня 2017р. у Капитолівському НВК відбувся семінар директорів шкіл Ізюмського району на тему: «Управлінська діяльність керівника навчального закладу щодо реалізації принципів наступності: дошкільна освіта – початкова школа, початкова школа – основна школа»

У дошкільному підрозділу було проведено вихователем Лещенко О.С. відкрите інтегроване заняття у старшій групі на тему: «Україна – моя Батьківщина»


   

   
    

         

  

Вход на сайт
Поиск
Календарь
«  Червень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Архив записей
Друзья сайта
 • Официальный блог
 • Сообщество uCoz
 • FAQ по системе
 • Инструкции для uCoz

 • Copyright MyCorp © 2019
  Створити безкоштовний сайт на uCoz