Главная | Регистрация | Вход | RSSВівторок, 25.06.2019, 11:05КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

КАПИТОЛІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ

ОСКІЛЬСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

ІЗЮМСЬКОГО РАЙОНУ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Меню сайта
Наш опрос
Оцените мой сайт
Всього відповідей: 53
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Структура та органи управління закладу

 

6.   УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

6.1. Управління навчальним закладом здійснюється його засновником – ІЗЮМСЬКОЇ РАЙОННОЮ РАДОЮ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  та  уповноваженим органом – ВІДДІЛОМ ОСВІТИ ІЗЮМСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТАРЦІЇ відповідно до переданих повноважень.

Безпосереднє керівництво навчальним закладом здійснює його директор.

Посаду директора може займати особа, яка є громадянином України, має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше трьох років, успішно пройшла атестацію керівних кадрів освіти у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти. Директор НВК призначається на посаду начальником ВІДДІЛУ ОСВІТИ ІЗЮМСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТАРЦІЇ за попереднім погодженням з головою ІЗЮМСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ та головою ІЗЮМСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Звільнення директора за власним бажанням погоджується з головою ІЗЮМСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ та головою  ІЗЮМСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ.

          Призначення та звільнення заступників директора, у тому числі заступника, який відповідає за діяльність дошкільного підрозділу, здійснюється за поданням директора з дотриманням вимог чинного законодавства.

6.2. Вищим органом громадського самоврядування навчального закладу  є   загальні збори (конференція) колективу, що  скликаються не менше разу   на    рік.

        Делегати загальних зборів (конференції) з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

 • працівник  навчального закладу – зборами трудового колективу;
 • учнів навчального закладу  другого-третього ступенів – класними зборами;
 • батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами.

     Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така кількість делегатів: від працівників навчального закладу учнів – 15, батьків – 15  і представників громадськості – 15. Термін їх повноважень становить 1 рік.

     Загальні збори (конференції) правочинні, якщо в їх роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається більшістю голосів присутніх делегатів.

     Право скликати збори (конференцію) мають голова ради навчального закладу, учасники зборів (делегати конференції), якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор НВК, засновник.

          Загальні збори (конференція):

 • обирають раду навчального закладу, її голову, встановлюють термін їх

повноважень;

 • заслуховують звіт директора і голови ради навчального закладу;
 • затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу,

розглядають інші найважливіші напрями діяльності навчального закладу;

 • розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності навчального закладу;
 • приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників;

6.3.У   період  між  загальними  зборами (конференцією) діє рада навчального закладу.

6.4. Метою діяльності ради  є:

 • сприяння  демократизації  і  гуманізації   навчально-виховного    процесу;
 • об’єднання зусиль  педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчального закладу та удосконалення навчально-виховного процесу;
 • формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління навчальним закладом;
 • розширення колегіальних форм управління навчальним закладом;
 • підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу.

6.5. Основними завданнями ради є: 

 • планування та режим роботи;
 • підвищення  ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю,  громадськістю,  державними  та  приватними   інституціями;
 • визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;
 • формування навичок здорового способу життя;
 • створення належного педагогічного клімату в навчальному закладі;
 • сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;
 • підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;
 • сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;
 • підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;
 • ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості дошкільної та загальної середньої освіти;
 • стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;
 • зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів (вихованців) та НВК з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

6.6. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу,

учнів ІІ-ІІІ ступенів навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами  (конференцією) загальноосвітнього  навчального  закладу.

      Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами (конференцією).

      На чергових виборах склад ради оновлюється не менше, ніж на третину.

6.7. Рада навчального закладу діє на засадах:

 • пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;
 • дотримання вимог законодавства України;
 • колегіальності ухвалення рішень;
 • добровільності і рівноправності членства;
 • гласності.

          Рада  працює  за  планом,  що  затверджується  загальними  зборами (конференцією).

          Кількість  засідань  визначається  їх  доцільністю, але має бути не меншою чотирьох  разів  на  навчальний  рік.

            Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора навчального закладу, власника (засновника), а також членами ради.

          Рішення  ради  приймається  простою  більшістю  голосів   за наявності  на  засіданні  не  менше  двох  третин  її  членів.

          У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

          Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та статуту навчального закладу, доводяться у 7-денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків або осіб, які їх замінюють та громадськості.

          У разі незгоди адміністрації навчального закладу з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка  розглядає  спірне  питання.

            До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету навчального закладу.

6.8. Очолює раду навчального закладу голова, який обирається із складу ради.

            Голова ради може бути членом педагогічної ради. Головою ради не  можуть бути директор та його заступники. Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісії і зміст їх роботи визначаються радою.

          Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності навчального закладу, пов’язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

6.9. Рада навчального  закладу:

 • організовує виконання рішень загальних зборів (конференцій);
 • вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення

іноземних мов та мов національних меншин;

 • спільно  з  адміністрацією розглядає і затверджує план роботи навчального закладу   та   здійснює   контроль   за   його   виконанням;
 • разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням статуту навчального закладу;
 • затверджує режим роботи закладу освіти;
 • сприяє  формуванню  мережі класів, груп навчального закладу, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;
 • приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників навчального закладу золотою медаллю " За високі досягнення у навчанні" або срібною медаллю " За досягнення у навчанні" та похвальними грамотами " За особливі досягнення у вивченні окремих    

предметів";

 • разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості , потреби учнів (вихованців), а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;
 • погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;
 • заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;
 • бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;
 • вносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями (вихованцями);
 • виступає ініціатором проведення добродійних акцій;
 • вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;
 • ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;
 • сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків, осіб, які їх заміняють, до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з дітьми дошкільного віку, учнями;
 • розподіляє і контролює кошти фонду загального обов’язкового навчання,

приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням (вихованцям);

 • бере участь за згодою батьків або осіб, які їх заміняють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;
 • сприяє педагогічній освіті батьків;
 • сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;
 • розглядає  питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти учнями;
 • організовує  громадський контроль за харчуванням і медичним

обслуговуванням дітей дошкільного віку та учнів;

 • розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи навчального закладу;
 • вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;
 • може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи.

Склад комісії та зміст їх роботи визначаються радою.

6.10. При   навчальному     закладі   за    рішенням   загальних    зборів (конференції)    може  створюватися  і  діяти   піклувальна   рада.

6.11. Метою   діяльності    піклувальної    ради   є    забезпечення    доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи,  залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

6.12. Основними завданнями піклувальної ради є:

 • сприяння виконанню законодавства України щодо обов’язковості повної загальної середньої освіти;
 • співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, яка спрямована на поліпшення умов навчання і виховання дітей дошкільного віку та учнів  у навчальному закладі;
 • зміцнення навчально-виробничої, матеріально-технічної, спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази навчального закладу;
 • організація змістовного дозвілля та оздоровлення дітей дошкільного віку та учнів, педагогічних працівників;
 • вироблення рекомендацій щодо раціонального використання фонду загальнообов’язкового навчання;
 • запобігання дитячій бездоглядності;
 • сприяння працевлаштуванню випускників навчального закладу;
 • стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів;
 • всебічне зміцнення зв’язків між родинами дітей дошкільного віку, учнів  та навчальним закладом.

6.13. Піклувальна рада формується у складі 5-ти чоловік, осіб з представників місцевих органів виконавчої влади та самоврядування, підприємств, установ, організацій навчальних закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних.

           Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах навчального закладу шляхом голосування простою більшістю голосів.

           Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.

      Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди керівника навчального закладу.

         У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних зборах (конференції) на його місце обирається інша особа.

6.14. Піклувальна  рада  діє  на  засадах:

 • пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

дотримання вимог законодавства України;

 • самоврядування;
 • колегіальності ухвалення рішень;
 • добровільності і рівноправності членства;
 • гласності.
  Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається

їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік. Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів.

          Засідання піклувальної ради є правочинним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

          Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів.

          Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.

          Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома колективу загальноосвітнього навчального закладу, батьків, громадськості. Їх виконання організовується членами піклувальної ради. 

6.15. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.

          З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.

          Голова піклувальної ради:

 • скликає і координує роботу піклувальної ради;
 • готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;
 • визначає функції заступника, секретаря та інших членів;
 • представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень.

          Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження  членам піклувальної ради.

Піклувальна рада має право:

 • вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника загальноосвітнього

навчального закладу, загальних зборів (конференції)  пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційно-відновлюваної та лікувально-оздоровчої бази навчального закладу;

 • залучати додаткові джерела фінансування навчального закладу;
 • вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази навчального закладу;
 • стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів (вихованців);
 • брати участь  у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи навчального закладу, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;
 • створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх заміняють, представники учнівського самоврядування.

 

6.16. Директор  НВК:

 • здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів згідно штатних нормативів дошкільного та шкільного підрозділу , створює необхідні умови для підвищення фахового і

кваліфікаційного рівнів працівників;


Copyright MyCorp © 2019
Створити безкоштовний сайт на uCoz